Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Uppgift: Vilket påstående beskriver regenerativt jordbruk?

Repetera vad du har lärt dig av videon. Beskriver påståendet regenerativt jordbruk eller inte?