Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

4 Vad kräver förändringen?

Du har kommit till den sista delen av kursen. Förhoppningsvis är du redan övertygad om att en omställning till regenerativt jordbruk gynnar oss alla. Men hur sker denna förändring? I den här delen av kursen kommer du att upptäcka vad var och en av oss kan göra för att främja en förändring mot framtidens jordbruk. Du får också sätta ord på din roll i omställningen.

Du får bland annat veta vilka hinder vi måste ta itu med i omställningen och vad barnmat har att göra med ämnet. Slutligen får du en verktygsback som hjälper dig att sprida ordet om regenerativt jordbruk i din organisation.