Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

1. Introduktion till regenerativt jordbruk

Hållbarhet hör ihop med livsmedelsproduktion på flera olika sätt. Oavsett vilket led i livsmedelskedjan du representerar kan regenerativt jordbruk erbjuda ett svar på frågan om hur ditt företag kan agera ansvarsfullt. I kursens första kapitel identifierar du de viktigaste problemen i livsmedelskedjan och lär dig hur regenerativt jordbruk kan bidra till att lösa dem. Du får också veta vem som har nytta av regenerativt jordbruk.

Börja med att läsa anvisningarna om hur du genomför kursen för att ta dig vidare smidigt.