Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Sluttest: Introduktion till regenerativt jordbruk

Nu vet du vilka problem regenerativt jordbruk kan lösa och vem lösningarna kan vara till nytta för. Till näst kommer du att få lära dig mer om vad regenerativt jordbruk innebär. Vi ska åka ut och besöka en gård.

Men repetera först det du lärde dig i kapitlet.