Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Uppgift: Principerna för regenerativt jordbruk

Hur anknyter begreppen till markhälsan? Kombinera begrepp och beskrivning.