Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

2. Vad är regenerativt jordbruk?

Nu vet du alltså redan varför regenerativt jordbruk kan vara en lönsam idé och vilka miljöfrågor man kan främja med det. Men hur uppstår fördelarna rent konkret? Vad måste jordbrukare göra för att omvandla sina odlingsmarker till kolsänkor, och hur kan vi samtidigt säkra framtidens livsmedelsproduktion?

I den här delen av kursen ser vi på regenerativt jordbruk ur odlarens och åkrarnas perspektiv. Du får lära dig vad regenerativt jordbruk strävar efter och hurdana principer det omfattar. Till slut bekantar vi oss med de sätt jordbrukare använder för att tillämpa principerna. Du får också veta vilka de viktigaste organismerna i åkrarna är, varför odlare räknar daggmaskar och om en kal öppen höståker är en bra sak.

Alla inom livsmedelssystemet har nytta av att förstå de principer och åtgärder som främjar en regenerativ livsmedelsproduktion. Detta kapitel är särskilt nyttigt för dig som arbetar i ett livsmedelsföretag med produktutveckling, upphandling eller odlarsamarbete, och behöver information om konkreta regenerativa jordbruksmetoder ute på åkrarna. Även om din organisation redan arbetarmed det, eller planerar att börja, kan kapitlets innehåll hjälpa dig att förstå vad regenerativt jordbruk går ut på.