Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

3. Vilka är fördelarna med regenerativt jordbruk

Nu när du vet vad regenerativt jordbruk är vill du säkert veta mer om dess fördelar. I det här avsnittet av kursen ser vi närmare på fördelarna med regenerativt jordbruk ur olika perspektiv.

I början av kursen talade vi om varför det är bra att vara intresserad av regenerativt jordbruk och vilka hållbarhetsfrågor det hör ihop med. I det här avsnittet får du lära dig mer om fördelarna med regenerativt jordbruk. Regenerativt jordbruk kan fungera som en lösning på många problem, inte bara ur ett miljömässigt perspektiv, utan också ur ekonomins och livsmedelsföretagens synvinklar.  

Ämnena i det här kapitlet kan vara av särskilt intresse för dig som arbetar med ledning, kommunikation eller hållbarhetsfrågor inom livsmedelssystemet. Du får ta del av vetenskaplig kunskap och färdigt formulerade svar på frågor om hur regenerativt jordbruk är till nytta i praktiken och varför det är livsviktigt att främja. Du kan använda informationen i kapitlet för att driva frågan inom din organisation, till exempel som en del av utbildningar, extern kommunikation och samarbete med partner.