Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Sluttest: Vilka är fördelarna med regenerativt jordbruk?

Ganska övertygande, eller hur? Fördelarna med regenerativt jordbruk är många och sträcker sig från den enskilda från till hela samhället, och till och med upp till global nivå. Nästa steg är att ta till konkreta handlingar för att driva förändringen. Som du kommer att se har alla – inklusive du själv – en roll att spela när det gäller att genomföra förändringen.

Men repetera först vad du lärt dig i det här kapitlet.