Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Uppgift: Regenerativt jordbruk och miljön

Repetera det du lärt dig om miljökriserna och de lösningar som regenerativt jordbruk erbjuder för att bekämpa dem. Är påståendet sant eller falskt?