Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Sluttest: Vad kräver förändringen?

Grattis! Du har nu slutfört kursen. Nu återstår bara att genomföra förändringar i din egen organisation. Repetera innan dess de viktigaste punkterna i det här kapitlet.