Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Uppgift: Regenerativa jordbruksmetoder