Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

1.2 Varför är en förändring nödvändig?

Innan du går vidare, fundera på följande frågor:

  • Hurdana hållbarhetsfrågor har du stött på i samband med livsmedelsproduktion?
  • Vilka lösningar finns på dessa frågor?
  • Är lösningarna på olika frågor motsägelsefulla? Hur stämmer de överens med ekonomiska frågor?

Klicka på rubrikerna i menyn nedan för att läsa om de frågor som regenerativt jordbruk strävar efter att svara på. Tänk på om det finns problem som du också har funderat över.

Var går de planetära gränserna?

Gränserna för vår planets bärkraft prövas på många sätt. Hur kan vi producera mat på ett ekologiskt hållbart sätt, och så att planeten förblir beboelig för kommande generationer? Hur påverkar vi miljön då vi väljer våra sätt att producera livsmedel?

Forskare vid Stockholm Resilience Center undersöker hållbarhetsfenomen i biosfären. De har identifierat nio viktiga faktorer som utgör gränserna för vår planets bärkraft. Dessa kallas planetära gränser.

Källa: Rockström et al. 2023.

Är jordbruk ekonomiskt lönsamt?

Jordbrukarnas utkomst har länge hämmats av svag lönsamhet. Klimatförändringarna gör inte den ur utgångspunkten svåra situationen lättare: översvämningar, torka och kraftiga regn leder till osäkra skördar. Hur kan vi producera mångsidig mat på ett lönsamt sätt nu och i framtiden?

Uppfylls de mänskliga rättigheterna i alla skeden av livsmedelsproduktionen?

En särskild aspekt inom livsmedelsproduktionen utgörs av de sociala hållbarhetsfrågorna. Det växande behovet av livsmedel till följd av befolkningstillväxten innebär också utmaningar för livsmedelsproduktionen. Hur kan vi förse butikshyllorna med tillräckligt produkter vars ursprung och produktionskedja kan spåras?

Visste du att regenerativt jordbruk kan lösa många hållbarhetsutmaningar inom livsmedelsproduktionen?

Livsmedelsproduktionen är nästan helt beroende av marken. Av människornas föda och djurs foder odlas 95 procent på åkrar eller i trädgårdsland. Sättet man brukar jorden på spelar en stor roll. Se videon om hur regenerativt jordbruk erbjuder lösningar på livsmedelssystemets hållbarhetsproblem när det gäller miljö, ekonomi, försörjningsberedskap och rättvisa. Var också beredd på att besvara frågor om videon efter att du tittat på den.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande

Kuinka viljelyllä voidaan vaikuttaa kestävyysongelmiin? Vastaus on jalkojesi alla. Viljelijän tärkein työkalu – tai oikeastaan kumppani – on maaperä. Uudistavassa viljelyssä viljelijän tehtävänä on pitää maaperä kunnossa ja parantaa sitä koko ajan. Näin pelto tuottaa parhaan sadon. Hyvinvoiva maaperä myös toteuttaa tehokkaammin ympäristön kannalta tärkeitä tehtäviään eli esimerkiksi sitoo hiiltä, pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää peltojen ravinnehuuhtoutumia.

Tästä on kyse uudistavassa viljelyssä: maaperän hyvinvoinnin huolehtimisesta ja sen jatkuvasta parantamisesta. Tästä hyötyvät kaikki: luonto, viljelijä ja kaikki me, jotka tarvitsemme monipuolista ruokaa. Tavallaan aika simppeliä, eikö totta! Siirry seuraavaksi tekemään alla oleva tehtävä ja kertaa oppimaasi.