Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Uppgift: Omställning till regenerativt jordbruk

Repetera vad du har lärt dig av videon. Du kan välja mer än ett svarsalternativ.