Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

Sluttest: Vad är regenerativt jordbruk?

Nu har du bekantat dig med de viktigaste poängen med regenerativt jordbruk ur markens och jordbrukarnas perspektiv. Nu lämnar vi gården för att ta en titt på regenerativt jordbruk som en del av en större helhet.

I kursens tredje kapitel kommer du att lära dig vilka fördelarna är med de mikroskopiska markorganismernas välbefinnande med tanke på tillgången till näring, samhället och i slutändan hela vår planet.

Men innan det, repetera vad du har lärt dig i det här kapitlet!