Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

4.1 Hur genomförs omställningen?

Se på videon om hurdana utmaningar omställningen till regenerativt jordbruk står inför och vad förändringen kräver. Förbered dig på att besvara frågor om videon efter att du tittat på den.

Vänligen acceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon. Ändra ditt medgivande