Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava sisään tehdäksesi tehtävän, suorittaaksesi kurssin ja saadaksesi todistuksen.

4.2. Miten olla mukana muutoksessa?

Aiemmin kurssilla olet oppinut, minkälaisia toimia uudistava viljely vaatii maanviljelijältä. Tarkastellaan nyt, kuinka me kaikki muut voimme olla mukana poistamassa esteitä uudistavaan viljelyyn siirtymiseltä. Pääset myös tutustumaan siihen, mitä muut organisaatiot jo tekevät uudistavan viljelyn edistämiseksi. Ehkä löydät myös teille sopivia tapoja olla mukana!

Tietoa ja tutkimusta

Uudistavaan viljelyyn liittyen tehdään koko ajan uutta tutkimusta, sekä käytännön kokeilua, ja siten menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Tämä on tärkeää, jotta tiedämme, että käytössä todella ovat kaikkein tehokkaimmat menetelmät.  

Yksi tärkeä osa-alue, jolta hankitaan koko ajan uutta tietoa, on mittaaminen. Kun hiilensitoutumista opitaan mittaamaan entistä helpommin, tehokkaammin ja luotettavammin, myös erilaisten kompensaatiojärjestelmien rakentaminen helpottuu. Tämä auttaa eri tahoja sitoutumaan siirtymään. Ruokaketjun yritysten on helpompi tukea uudistavaa viljelyä ja viestiä antamastaan tuesta, kun voidaan todentaa, kuinka vaikuttavia toimet todella ovat.

Uuden tiedon tuottaminen ei ole ainoastaan tutkimuslaitosten asia. Yritykset voivat mahdollistaa sitä esimerkiksi tukemalla tutkimushankkeita.

Katso videolta, kun Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Tuomas Mattila kertoo, miten tutkimustieto edistää siirtymää kohti uudistavaa viljelyä.  

Eri toimijoiden välistä yhteistyötä

Jotta uudistava viljely saataisiin vietyä laajasti käytäntöön, tarvitaan siihen niin viljelijöiden, tutkijoiden, kuin yritystenkin välistä yhteistyötä. Tuomalla erilaiset toimijat yhteen, päästään hyödyntämään tuoreinta tutkimusta matalalla kynnyksellä, ja otettua parhaat viljelymenetelmät osaksi ruuantuotantoa. Tätä varten perustettu Carbon Action -yhteistyöalusta toimii esimerkkinä siitä, miten uudistavaa viljelyä voidaan edistää yhteiskunnassa tehokkaasti ja konkreettisin toimin.

Carbon Actionin kokonaisuudesta sekä viljelijä- ja yritysyhteistyöstä vastaa BSAG. Tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos.

Katso videolta, kun BSAG:n strategiajohtaja Pieta Jarva kertoo Carbon Action -yhteistyöstä.

Koulutusta ja viestintää

Tutkijoilla ja muilla asiantuntijoilla on tärkeä rooli myös viljelijöiden tiedon lisäämisessä. Neuvontaa ja tukea menetelmiin liittyen tarvitaan erityisesti siirtymävaiheessa. Uudistava viljely myös kokoaa viljelijöitä yhteisöihin, joissa jaetaan tietoa, onnistumisia ja epäonnistumisia. Tällaisten yhteisöjen rakentajina ja ylläpitäjinä sekä koulutuksen tarjoajina voi olla niin yrityksiä kuin muita tahoja, kuten esimerkiksi BSAG.

Tietoa uudistavasta viljelystä tarvitsevat muutkin kuin viljelijät. Helposti lähestyttävää informaatiota tulee olla tarjolla myös esimerkiksi kuluttajille. Yritykset voivat edistää tätä viestinnällä. On tärkeää, että kuluttaja ymmärtää muutoksen konkreettisen luonteen ja tuottajan työtä tuodaan lähemmäksi tuotteiden käyttäjää.

Miksi Nestlé haluaa edistää uudistavaa viljelyä?

Suomen Nestlé kouluttaa yhdessä BSAG:n kanssa kotimaisten raaka-aineidensa viljelijöitä uudistavaan viljelyyn. Miksi Nestlé sitten haluaa olla uudistavan viljelyn edelläkävijä?

Nestlé on todennut, että kaksi kolmasosaa yrityksen kasvihuonekaasupäästöistä tulee alkutuotannosta ja maataloudesta. Niinpä se tavoittelee sitä, että viidennes sen pääraaka-aineista tuotetaan uudistavan viljelyn kautta vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä yritys tähtää 50 prosenttiin, mikä tarkoittaa noin 14 miljoonaa tonnia raaka-aineita.

Nestlé kertoo käyttävänsä vuoteen 2025 mennessä yli miljardi euroa edistääkseen uudistavaa viljelyä maailmanlaajuisesti. Summa käytetään muun muassa viljelijöiden koulutukseen, tutkimukseen ja siirtymän taloudelliseen tukemiseen. 

Katsotaan nyt, kun Nestlén pohjoismainen vastuullisuuspäällikkö Ulla Luhtasela kertoo minkälaisiin toimiin Nestlé on ryhtynyt Suomessa.

Säädöksiä ja kriteereitä

Maatalous ja siihen liittyvät menetelmät ovat tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Lait ja ylätason kriteerit ruuantuotannolle asetetaan kansallisesti ja esimerkiksi EU-tasolla. Se, minkälaiset tuet ja kompensaatiot ohjaavat viljelijöitä, on poliittinen kysymys. Siten päätöksentekijöillä on vastuu ja rooli, kun uudistavan viljelyn toimia vakiinnutetaan osaksi maataloutta.

Vaikka uudistavalle viljelylle ei ainakaan vielä ole yleispäteviä kriteereitä, yritykset voivat ottaa uudistavan viljelyn toimia osaksi omia hankintakriteereitään. Näin voidaan toimia esimerkiksi tiettyjen tuotteiden tai tuoteryhmien osalta, jotka voidaan brändätä uudistavan viljelyn hyötyjen kautta.

Carlsbergin vastuulliset panimotuotteet

Uudistava viljely on osa Carlsbergin Together Towards Zero and Beyond (TTZAB) -vastuullisuusohjelmaa. Panimokonserni on sitoutunut siihen, että vuoteen 2030 mennessä ostetusta mallasohrasta 30 prosenttia on tuotettu uudistavan viljelyn periaattein. Vuonna 2040 on tarkoitus päästä sataan prosenttiin.

Markkinoilla on jo useita Carlsbergin panimotuotteita, joiden brändissä uudistava viljely on nostettu keskiöön. Esimerkiksi konsernin Suomessa toimivan panimoyhtiön Sinebrychoffin markkinoille tuoma jouluolut on tuotettu uudistavan viljelyn menetelmin.

Katso video, jolla Carlsbergin vastuullisuuspäällikkö Eskild Andersen kertoo, kuinka uudistavan viljelyn tuotteet tuodaan kaupanhyllyille.

Uudistava viljely brändäyksen kärkenä?

Anora on pohjoismainen, muun muassa alkoholijuomia tuottava pörssiyhtiö, jonka tuotteiden pääraaka-aineena on kotimainen ohra. Anora ostaa ohraa vuosittain yli 200 miljoona kiloa noin 1500 suomalaiselta tilalta. Yhtiön kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiin kuuluu uudistavasti viljellyn ohran osuuden merkittävä kasvattaminen.

Alla olevalla videolla Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Petra Gräsbeck kertoo, kuinka uudistavaa viljelyä hyödynnetään markkinoinnissa ja miten sitä kehitetään yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Rahallista tukea

Taloudellinen epävarmuus on yksi este muutoksen tiellä. Siirtymä tuottaa usein loven viljelijän kukkaroon ja uuden opettelu vaatii viljelijältä työaikaa. Menetelmiä viljelijän tukemiseksi on monia. Yritykset voivat maksaa yrittäjille siirtymän mahdollistavia tukia esimerkiksi maksamalla korkeampaa hintaa uudistavasti viljellyistä tuotteista.

Yksi keskeinen väline viljelijöiden tulon muodostuksessa tulee ainakin jatkossa olemaan vapaaehtoinen hiilimarkkina. Sen puitteissa yritykset voivat hyvittää päästöjään ja hiiltä sitova viljelijä voi saada työstään hyvityksen. Hiilimarkkinan mekanismit vaativat vielä hiomista, mutta toimiin kannattaa alkaa jo nyt. Ilmasto ei voi odottaa.

Valio – kohti hiilineutraalia maidon tuotantoa

Maidontuotannossa suurin osa päästöistä syntyy maitotiloilla. Lisäksi päästöjä syntyy kuljetuksissa, tehtailla ja pakkauksia valmistettaessa. Valio Oy on Suomen suurin elintarvikealan yritys, ja sen ilmastotyö perustuu tuoreimpaan tutkimustietoon. Yrityksen tavoitteena on tuottaa maitonsa hiilineutraalisti vuoteen 2035 mennessä. Tämä tavoite saavutetaan sekä vähentämällä päästöjä että lisäämällä hiilensitoutumista maaperään.

Yksi merkittävä askel tällä tiellä onkin ilmastoystävällisen viljelyn edistäminen. Valio tarjoaa maitotilayrittäjilleen hiiliviljelijäkoulutusta ja noin 1500 maitotilaa on koulutettu 2019-2023 aikana. Valion vastuullisuuslisä sisältää myös rahallista tukea tiloille, jotka ovat ottaneet hiiliviljelytoimet käyttöön pelloillaan.

Katso video, jolla Valion kehityspäällikkö Virpi Kling kertoo, kuinka uudistava viljely edistää yrityksen vastuullisuustavoitteita.

Siirtymä uudistavaan viljelyyn ei siis ole pienen piirin hommaa, vaan vaatii eri vaiheissa ruokaketjua toimivien panoksen. Kysymys on tiedosta ja sen viestimisestä, rakenteista ja politiikasta mutta myös taloudesta ja siitä, että siirtymä on kannattava viljelijöille ja muille ruokaketjun yrityksille. Tämä kaikki on kuitenkin mahdollista ja siirtymä on jo hyvässä vauhdissa. Seuraava kysymys kuuluukin, tahdotko sinä olla mukana?

 • Uudistava viljely osaksi yrityksen ilmasto- tai vastuullisuusohjelmia.
 • Liittyminen mukaan sitoumuksiin (esimerkiksi BSAG:n Itämeri-sitoumus).
 • Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö rakenteellisten uudistusten edistämiseksi.

Koulutus ja viestintä

 • Koulutuksia, neuvontaa ja yhteisöjä uudistavasti viljeleville viljelijöille.
 • Tietoa uudistavasta viljelystä oman yrityksen sisällä.
 • Kuluttajille suunnattua sisältöä.

Hankinta ja tuotekehitys

 • Uudistava viljely osaksi hankintakriteereitä.
 • Tuotteita tai tuoteryhmiä, jotka on tuotettu pääasiassa uudistavan viljelyn menetelmin.

Taloudelliset toimet

 • Tukea tutkimushankkeille.
 • Siirtymätukea uudistavan viljelyn aloittaville tiloille.
 • Tuottajille korkeampi korvaus uudistavan viljelyn avulla tuotetuista tuotteista ja raaka-aineista.
 • Hiilimarkkina.

Pohdi nyt ylläesiteltyjä toimia omasta näkökulmastasi

 • Minkälaiset uudistavaa viljelyä edistävät toimet voisivat sopia teidän yrityksellenne?
 • Mikä on ensimmäinen toimi, jonka otatte käyttöön?
 • Tuleeko mieleesi muita toimia edellä esiteltyjen lisäksi?
 • Kuinka sinä perustelisit näitä toimia yrityksen sisällä kollegoillesi? Miksi uudistava viljely on tärkeää teille?

Lataa halutessasi käyttöösi listaus tavoista, joilla yritys voi konkreettisesti olla osa muutosta.

Olet nyt käynyt luvun 4. materiaalit läpi luvun lopputestiä lukuun ottamatta. Merkitse tämä kappale suoritetuksi ja siirry sitten tekemään luvun lopputesti.