Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava sisään tehdäksesi tehtävän, suorittaaksesi kurssin ja saadaksesi todistuksen.

1.1. Ohje: Näin käyt kurssia

Uudistavan viljelyn tehokurssi vastaa ruokaketjun yritysten tietotarpeisiin. Kurssissa on neljä lukua, joissa jokaisessa on oma pääviestinsä. Oppimistavoitteet on asetettu niin, että sinulla on mahdollisuus käydä kurssi omassa työarjessasi. Voit ottaa kurssin myös osaksi organisaatiosi koulutussuunnitelmaa. Varaa koko kurssin käymiseen 2-3 tuntia, yksittäiset luvut ovat suunnilleen 20-40 minuutin pituisia.

Kurssi soveltuu jokaiselle ruokajärjestelmässä toimivalle, jonka on hyvä ymmärtää, mitä alkutuotannossa voidaan tehdä järjestelmän kehittämiseksi kestävämmäksi. Kurssi voi kuitenkin olla hyödyllinen eri tehtävissä toimiville eri tavoilla. Tässä muutama esimerkki:

Johto: Saat kurssilta hyödyllistä tietoa siitä, miksi uudistavaa viljelyä on tärkeä edistää kestävämmän ruokajärjestelmän rakentamiseksi, ja ottaa osaksi yrityksen strategiaa. Tietoa näihin löydät läpi kurssin, mutta erityisesti luvusta 4. löydät konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä yritykset voivat tehdä muutoksen eteen omassa strategiassaan ja vastuullisuusohjelmassaan.

Viestintä ja koulutus: Kurssi tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan tietopaketin, jonka avulla voi jakaa tietoa uudistavasta viljelystä yrityksen sisällä ja ulkoisesti. Kurssi tarjoaa samalla luotettavan lähteen uudistavan viljelyn edistämisen eteen tehtävän työn sanoittamiseen. Tietoa näihin löydät läpi kurssin, mutta erityisesti luvusta 3. löydät tietoa uudistavan viljelyn hyödyistä. Luvusta 4. saat kattavasti esimerkkejä siitä, miten muut sanoittavat työn edistämistä organisaatioissaan.

Tuotekehitys ja hankinta: Saat kurssilta hyödyllistä tietoa uudistavasta viljelystä esimerkiksi yrityksen hankintakriteereiden kehittämiseen ja tuotteiden kestävyyden parantamiseen alkutuotannosta käsin. Tietoa uudistavan viljelyn periaatteista, toimenpiteistä ja kriteereistä löydät erityisesti luvusta 2.

Vastuullisuusyksikkö: Kurssi tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvan tietopaketin, jonka avulla voit jakaa tietoa uudistavasta viljelystä kollegoille sekä kumppaneille. Tietoa uudistavan viljelyn hyödyistä löydät erityisesti luvusta 3. Konkreettisia esimerkkejä ja tietoa siitä, miten yritys voi ottaa uudistavan viljelyn osaksi toimintaansa löydät kattavasti luvusta 4.

Viljelijäyhteistyö: Voit hyödyntää kurssia työntekijöiden perehdytykseen ja esimerkiksi sopimusviljelijöiden kouluttamiseen. Kurssi tarjoaa johdannon ja pääteemat liittyen uudistavaan viljelyyn ja sen toteuttamiseen. Tietoa uudistavan viljelyn toimista maatilalla löydät luvusta 2. Löydät myös syvemmän oppimateriaalin äärelle luvun kautta.

Kukin luku on järjestetty erilliseksi kappaleiksi, jossa on mukana videoita, kuvia ja tehtäviä. Voit suorittaa kurssin yhdeltä istumalta tai osissa. Näet etenemisesi kurssilla vasemman laidan sisällysluettelosta. Suorita kappaleet merkitsemällä ne suoritetuksi ja tekemällä tehtävät, niin näet kappaleen palluraan ilmestyvän väkäsen sisällysluettelossa. Tämän jälkeen voit merkitä myös koko luvun suoritetuksi. Kun kaikki neljä lukua on suoritettu, voit ladata itsellesi sertifikaatin suorituksestasi. Voit suorittaa kurssin haluamassasi järjestyksessä. Muistathan kirjautua kurssialustalle sisälle aina, kun suoritat kurssia.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole! Jos sinusta tuntuu, että jokin asia on epäselvä tai vaikea ymmärtää, ota yhteyttä ylälaidasta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Muista merkitä myös tämä kappale suoritetuksi. Hyviä oppimishetkiä!