Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava sisään tehdäksesi tehtävän, suorittaaksesi kurssin ja saadaksesi todistuksen.

1.3. Kenelle uudistava viljely sopii?

Ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sinulle markkinoidaan uutta ja ympäristöystävällistä viljelytapaa. Eikä ihme – asia on tärkeä ja siihen on etsitty erilaisia ratkaisuja. Olet mahdollisesti kuullut erilaisia termejä, kuten esimerkiksi kestävä viljely, luomutuotanto, tavanomainen tuotanto tai hiiliviljely. Näitä kaikkia voi toteuttaa uudistavan viljelyn puitteissa, eikä uudistavaa maatilaa voi laittaa tietyn tuotantotavan lokeroon.

Uudistavassa viljelyssä ei ole kyse kokonaan uudesta viljelysuuntauksesta. Se ei ole tulossa korvaamaan muita keinoja eikä edes sulje niitä pois. Uudistava viljely on viljelytapa, jolla pyritään ruoantuotannon yhteydessä parantamaan maaperän kasvukuntoa, vesiensuojelua ja maatalousekosysteemien tilaa jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti.

Se ei ole samalla tavalla tiukkojen kriteerien rajaamaa kuin vaikkapa luomuviljely. Monet luomuviljelyn tavoitteet ovat kuitenkin lähellä uudistavaan viljelyyn liittyvää ajattelua. Toisaalta uudistava viljely on tehotuotantoa parhaimmillaan. Sillä saadaan hyviä tuloksia ja pellot tehokkaasti käyttöön. Mikään ei siis estä mitä tahansa viljelysuuntausta edustavan tilan siirtymistä uudistavan viljelyn menetelmiin.

Yhteisenä piirteenä kaikissa uudistavan viljelyn määritelmissä on pyrkimys vallitsevaa nykymaataloutta monipuolisempaan ja kokonaisvaltaisempaan maataloustuotantojärjestelmään. Nykyisessä maatalousjärjestelmässä on yleistä kotieläintuotannon ja kasvinviljelyn eriytyminen, tuotannon yksipuolistuminen, ulkoiset tuotantopanokset ja voimakas maanmuokkaus.

Uudistavan viljelyn tavoitteena on maaperän parantaminen. Maaperän kunnon sivuuttavat, degeneratiiviset viljelymuodot näivettävät maaperää. Kestävällä viljelyllä taas on viitattu viljelyyn, jossa ei heikennetä maan sadontuottokykyä eli maaperä pidetään kunnossa. Myös nimellä regeneratiivinen viljely tunnettu uudistava viljely ei tyydy tähän, vaan tavoittelee koko ajan parempaa kasvukuntoa. Uudistava viljely onkin koko ekosysteemiä elvyttävä kokonaisuus.

Hiiliviljely on osa uudistavaa viljelyä. Hiiliviljelyllä pyritään maalajin mukaan joko lisäämään tai ylläpitämään maan hiilivarastoja ja siten vähentämään hiilen karkaamista ilmakehään. Näin voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön tilaa. Tämä on myös yksi uudistavan viljelyn tavoitteista.

Lataa halutessasi käyttöösi uudistavan viljelyn määritelmät:

Olet nyt käynyt luvun 1. materiaalit läpi. Merkitse tämä kappale suoritetuksi ja siirry sitten tekemään luvun lopputesti.

Kurssin lähteenä on käytetty Uudistavan viljelyn e-opistoa, joka löytyy osoitteesta bsag.fi/uudistavan-viljelyn-opisto/. Löydät lisätietoa tämän luvun aiheista e-opiston luvusta 1.