Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava sisään tehdäksesi tehtävän, suorittaaksesi kurssin ja saadaksesi todistuksen.

1.2. Kenelle uudistava viljely sopii?

Ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sinulle markkinoidaan uutta ja ympäristöystävällistä viljelytapaa. Eikä ihme – asia on tärkeä ja siihen on etsitty erilaisia ratkaisuja. Onko osa alla olevan sanapilven sanoista sinulle tuttuja?

Uudistavassa viljelyssä ei ole kyse kokonaan uudesta viljelysuuntauksesta. Se ei ole tulossa korvaamaan muita keinoja eikä edes sulje niitä pois. Itseasiassa kaikkia sanapilven tuotantotapoja on mahdollista toteuttaa uudistavan viljelyn puitteissa. Uudistava viljely on viljelytapa, jolla pyritään ruoantuotannon yhteydessä parantamaan maaperän kasvukuntoa, vesiensuojelua ja maatalousekosysteemien tilaa jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti.

Se ei ole samalla tavalla tiukkojen kriteerien rajaamaa kuin vaikkapa luomuviljely. Monet luomuviljelyn tavoitteet ovat kuitenkin lähellä uudistavaan viljelyyn liittyvää ajattelua. Toisaalta uudistava viljely on tehotuotantoa parhaimmillaan. Sillä saadaan hyviä tuloksia ja pellot tehokkaasti käyttöön. Mikään ei siis estä mitä tahansa viljelysuuntausta edustavan tilan siirtymistä uudistavan viljelyn menetelmiin.

Uudistavan viljelyn tavoitteena on maaperän parantaminen. Maaperän kunnon sivuuttavat, degeneratiiviset viljelymuodot näivettävät maaperää. Kestävällä viljelyllä taas on viitattu viljelyyn, jossa ei heikennetä maan sadontuottokykyä eli maaperä pidetään kunnossa. Myös nimellä regeneratiivinen viljely tunnettu uudistava viljely ei tyydy tähän, vaan tavoittelee koko ajan parempaa kasvukuntoa. Uudistava viljely onkin koko ekosysteemiä elvyttävä kokonaisuus.

Hiiliviljely on osa uudistavaa viljelyä. Hiiliviljelyllä pyritään maalajin mukaan joko lisäämään tai ylläpitämään maan hiilivarastoja ja siten vähentämään hiilen karkaamista ilmakehään. Näin voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön tilaa. Tämä on myös yksi uudistavan viljelyn tavoitteista.