Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava sisään tehdäksesi tehtävän, suorittaaksesi kurssin ja saadaksesi todistuksen.

1.1. Miksi muutos tarvitaan?

Ennen kuin jatkat eteenpäin, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisiin kestävyyskysymyksiin olet törmännyt ruuantuotannon yhteydessä?
  • Millaisia ratkaisuja näihin kysymyksiin on tarjolla?
  • Ovatko ratkaisut eri kysymyksiin ristiriidassa keskenään? Kuinka ne käyvät yksiin taloudellisten kysymysten kanssa?

Klikkaa nyt alla olevan haitarin otsikoita, niin voit lukea kysymyksiä, joihin uudistavalla viljelyllä pyritään vastaamaan. Tarkastele, löytyykö joukosta sinuakin pohdituttaneita asioita.

Kuinka maapallo kestää?

Planeettamme kantokyvyn rajat ovat monessa mielessä koetuksella. Kuinka voimme tuottaa ruokaa ekologisesti kestävästi siten, että maapallo säilyy elinkelpoisena vielä tulevillekin sukupolville? Minkälaisilla ruuantuotannon valinnoilla vaikutamme ympäristöön?

Lähde: Rockström et al.

Biosfäärin kestävyysilmiöitä tutkivan ruotsalaisen Stockholm Resilience Centerin tutkijat ovat määritelleet yhdeksän tärkeää tekijää, jotka asettavat rajat maapallomme kantokyvylle. Niitä kutsutaan planetaarisiksi rajoiksi.

Kannattaako viljely taloudellisesti?

Maanviljelijän toimeentuloa on pitkään haitannut maatalouden heikko kannattavuus. Muuttuvat ilmasto-olot eivät tee jo ennestään vaikeasta tilanteesta yhtään helpompaa: tulvat, kuivuus ja rankkasateet johtavat epävarmoihin satoihin. Kuinka voimme tuottaa monipuolista ruokaa kannattavasti nyt ja tulevaisuudessa?

Toteutuvatko ihmisoikeudet kaikissa ruuantuotannon vaiheissa?

Oma kysymyksensä ruuantuotannossa ovat sosiaaliset kestävyyskysymykset. Myös väestönkasvun kautta lisääntyvä ruuantarve asettaa haasteita ruuantuotantoon. Kuinka saamme kaupan hyllyille riittävän määrän tuotteita, joiden alkuperä ja tuotantoketju pystytään todentamaan?

Tiesitkö, että uudistava viljely voi vastata moniin elintarviketuotannon kestävyyshaasteisiin?

Ruuantuotannosta hyvin suuri osa on riippuvaista maasta. 95 prosenttia ihmisten ja eläinten ravinnosta kasvatetaan pelloilla tai kasvimailla. Viljelytavalla on siis väliä. Katso videolta, miten uudistava viljely tuo ratkaisuja ruokajärjestelmän kestävyysongelmiin niin ympäristön, talouden, huoltovarmuuden kuin reiluudenkin kannalta. Valmistaudu myös vastaamaan videoon liittyviin kysymyksiin.

https://www.youtube.com/watch?v=eAqSL-jyydI&list=PLQR4TnM0tYJAz1CvqogRg0VAbb6VddZn1

Kuinka viljelyllä voidaan vaikuttaa kestävyysongelmiin? Vastaus on jalkojesi alla. Viljelijän tärkein työkalu – tai oikeastaan kumppani – on maaperä. Uudistavassa viljelyssä viljelijän tehtävänä on pitää maaperä kunnossa ja parantaa sitä koko ajan. Näin pelto tuottaa parhaan sadon. Hyvinvoiva maaperä myös toteuttaa tehokkaammin ympäristön kannalta tärkeitä tehtäviään eli esimerkiksi sitoo hiiltä, pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää peltojen ravinnehuuhtoutumia.

Tästä on kyse uudistavassa viljelyssä: maaperän hyvinvoinnin huolehtimisesta ja sen jatkuvasta parantamisesta. Tästä hyötyvät kaikki: luonto, viljelijä ja kaikki me, jotka tarvitsemme monipuolista ruokaa. Tavallaan aika simppeliä, eikö totta!