Intensivkurs i regenerativt jordbruk

Förnya din syn på jordbruk och livsmedelsproduktionens hållbarhet. Kursen är skräddarsydd för företag och beslutsfattare och erbjuder vetenskapsbaserad och lättillgänglig information om regenerativt jordbruk. Den som gått kursen förstår hur vi genom matproduktion kan bidra till att lösa stora utmaningar som klimatförändringarna, övergödningen av vattendragen och förlusten av biologisk mångfald, samt förbättra odlarnas utkomst och förstärka samhällets livsmedelstrygghet.