Välkommen att lära dig om regenerativt jordbruk!

Intensivkursen i regenerativt jordbruk är en avgiftsfri, cirka två timmar lång webbkurs som riktar sig särskilt till företag inom livsmedelssystemet. Kursen ger färdigheter som kan utnyttjas inom olika roller i företaget, t.ex. ledning, produktutveckling, företagsansvar, kommunikation och personalutbildning.

Innehållet är producerat i samarbete med jordbrukare, forskare och livsmedelsföretag och bygger på Carbon Action-samarbetet som grundats av Baltic Sea Action Group. I kursens fyra kapitel fördjupar vi oss i frågan om hur vi kan lösa hållbarhetsproblem i livsmedelssystemet genom att förbättra åkrarnas skick och bördighet. Därutöver ger kursen tips på hur man kan vara med i omställningen till ett mera hållbart livsmedelssystem.

  1. Introduktion till regenerativt jordbruk
  2. Vad är regenerativt jordbruk?
  3. Vilka är fördelarna med regenerativt jordbruk?
  4. Vad kräver omställningen?

Carbon Action-samarbetet

Carbon Action-samarbetet främjar en omställning till regenerativt jordbruk i samband med livsmedelsproduktionen och bedriver forskning i kolinlagring från atmosfären i marken.

I samarbete med:

  • ca 40 projekt och 100 forskare
  • ca 2000 jordbrukare
  • 14 företag

Forskarna bedriver högklassig vetenskaplig forskning i flera projekt. Carbon Action-odlarna omsätter forskningsresultaten i praktiken genom att testa regenerativa jordbruksmetoder på sina gårdar.

Företagen på Carbon Action-plattformen främjar regenerativt jordbruk i sin verksamhet på flera olika sätt. De sprider bland annat information och förser marknaden med regenerativt producerad mat.

Intensivkursen i regenerativt jordbruk är producerad i samarbete med olika aktörer i Carbon Action. En del av aktörerna presenterar sig själva och sin roll i omställningen på kursen.

Läs mer om Carbon Action och kom med!

Carbon Action