Du måste registrera dig och logga in för att göra proven, genomföra kursen och få ett diplom.

1.1 Anvisning: Såhär genomför du kursen

Intensivkursen i regenerativt jordbruk är utarbetad enligt kunskapsbehoven hos företag i livsmedelskedjan. Kursen består av fyra kapitel med var sitt huvudbudskap. Målen för lärandet är uppställda så att du kan utföra kursen som en del av ditt dagliga arbete. Du kan även inkludera kursen i utbildningar som arrangeras inom din organisation. Avsätt 2–3 timmar för att avklara hela kursen, de enskilda kapitlen tar cirka 20–40 minuter att genomföra.

Kursen lämpar sig för alla aktörer inom livsmedelssystemet, som har möjligheten att påverka utvecklingen av primärproduktionen för ett mera hållbart livsmedelssystem. Kursen kan även vara till nytta för personer i andra uppgifter. Här är några exempel:

Ledning: Kursen ger nyttig information om varför det är viktigt att främja regenerativt jordbruk för att bygga upp ett mer hållbart livsmedelssystem och integrera det i företagets strategi. Speciellt i kapitel 4 finns konkreta exempel på hur företag kan driva en förändring genom sin egen strategi och sitt program för samhällsansvar .

Kommunikation och utbildning: Kursen erbjuder ett forskningsbaserat informationspaket som hjälper dig att dela kunskap om regenerativt jordbruk inom och utanför ditt företag. Samtidigt fungerar kursen som en pålitlig informationskälla när du behöver begrepp som beskriver främjandet av regenerativt jordbruk. Speciellt kapitel 3 innehåller information om fördelarna med regenerativt jordbruk. I kapitel 4 ges flera exempel på hur andra beskriver främjandet i sina organisationer.

Produktutveckling och upphandling: Kursen ger nyttig information om regenerativt jordbruk, till exempel för att utveckla företagets upphandlingskriterier och för att utveckla hållbarheten för produkterna inom primärproduktionen. Information om principerna, åtgärderna och kriterierna för regenerativt jordbruk finns i kapitel 2.

Hållbarhetsenheter: Kursen erbjuder ett forskningsbaserat informationspaket som hjälper dig att sprida ordet om regenerativt jordbruk med kolleger och samarbetspartner. Information om fördelarna med regenerativt jordbruk finns särskilt i kapitel 3. Konkreta exempel och information om hur ett företag kan integrera regenerativt jordbruk i sin verksamhet ges i kapitel 4.

Samarbete med jordbrukare: Kursen kan användas i personalens introduktionsutbildningar och i utbildningar för avtalsodlare. Kursen ger en introduktion till regenerativt jordbruk och dess huvudteman, samt implementering. Hur regenerativt jordbruk kan utövas på gårdarna kan du läsa om i kapitel 2. Där hittar du också hänvisningar till mer fördjupande studiematerial i ämnet.

Varje kapitel är uppdelad i separata avsnitt med tillhörande videor, bilder och uppgifter. Du kan genomföra kursen under en enda session eller i mindre bitar. Du ser hur du framskrider i innehållsförteckningen till vänster. Slutför avsnitten genom att markera dem som avklarade och utför uppgifterna, så bockas bollen för avsnittet för i innehållsförteckningen. Efter det kan du också markera hela kapitlet slutfört. När du klarat av alla fyra kapitlen kan du ladda ner ett certifikat över slutförd kurs. Du kan utföra kurskapitlen i valfri ordning. Kom ihåg att logga in på kursplattformen varje gång du arbetar vidare med kursen.

Det finns inga dumma frågor! Om du tycker att något är oklart eller svårt att förstå, kontakta oss via formuläret högst uppe på sidan.

Kom ihåg att markera även detta avsnitt som avklarat. Lycka till med lärandet!